logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana Kolovratský palác komenda řádu Maltézských rytířů

Malá strana - Kolowratský palác

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Kolowratský palác je barokní budova na rohu Thunovské a Sněmovní ulice v Praze na Malé Straně. Zdejší zástavba může pravděpodobně sahat až do 11. století. Původně gotický dům byl několikrát přestavován a upravován. Podle Ruthovy Kroniky královské Prahy byl prvním známým majitelem v roce 1466 tesař Jan Sekyra, později se dům nazýval Bělehrad. První této přestavby v pozdně gotickém slohu bylo mezi lety 1473 – 1493. V následujícím období prodělal dům renesanční přestavbu. Začátkem 17. století to byl dům Kolowratský a po roce 1626 se z něj stala fara při malostranském kostele (rotundě) svatého Václava (ten býval v severozápadním nároží jezuitského profesního domu). Když po zrušení profesního domu v roce 1772 kostel zanikl, název fary se změnil na faru u sv. Mikuláše. Dnešní podobu získal nárožní dům kolem roku 1690, kdy byl barokně přestavěn; v roce 1707 provedl některé úpravy Giovanni Antonio Lurago. V roce 1884 došlo ke změnám dispozic. Architektonicky zajímavý je edikulový portál v hlavním průčelí obráceném do Sněmovní a arkýř v boční fasádě do Thunovské ulice. Výzdoba interiéru pochází z roku 1992, kdy byl upraven pro potřeby Poslanecké sněmovny. Jedinou výjimkou jsou nástropní barokní fresky datované do doby přestavby objektu kolem roku 1690. Majitelem budovy je pražské arcibiskupství a objekt využívá Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky jako sídlo pro svůj Parlamentní institut.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kolowratsky-palac-16334618

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolowratsk%C3%BD_pal%C3%A1c_(Praha,_Sn%C4%9Bmovn%C3%AD)

Dojmy: Nádherný barokní dům, který sloužil jako palác i jako fara.

Mapa

Fotografie

×