logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana dům u Krále Brabantského dům u Kynzlů

Malá strana - dům u Královny Včel

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Původně se na tomto místě nacházela Thunovská zahrada, která byla na počátku 18. století rozparcelována. Tento dům zde pak byl vystavěn v barokním slohu mezi lety 1708 – 1710. V první čtvrtině 19. století byl dům klasicistně rozšířen o dvorní trakty a pavlače. V polovině 19. století byl pak tento dům propojen s domy čp. 72 a čp. 73. Dům má podobu dvoupatrové barokní stavby se vstupním portálem.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-u-kralovny-vcel-15672189

Dojmy: Krásný dům, který si dodnes zachoval svůj původní barokní vzhled.

Mapa

Fotografie

×