logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana dům u Královny Včel dům u Lisků

Malá strana - dům u Kynzlů

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Původně se zde nacházela Thunovská zahrada, která byla v roce 1708 rozparcelována. Právě na jedné z těchto parcel byl vystavěn tento dům v barokním slohu někdy mezi lety 1736 – 1744. V průběhu 3. čtvrtiny 19. století prodělal tento dům rokokovou úpravu, kdy byly přistavěny zahradní trakty a zazděn původní vchod a probourán vchod do domu nový. Poslední úpravy, která byla klasicistní se dům dočkal v roce 1920 podle plánů A. Kubáta. Během této přestavby byly upraveny dvorní křídla. Dům má podobu patrové zděné barokní stavby s decentní rokokovou výzdobou fasády a s obrazem Panny Marie s Ježíškem.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-u-kynzlu-15672774

Dojmy: Krásný dům, který je jedním z klenotů zdejší zástavby.

Mapa

Fotografie

×