logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana Palác Schützenů palác Straků z Nedabylic

Malá strana - palác Smiřických

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Palác Smiřických nebo také U Montágů je původně renesanční, barokně přestavěný palác na Malostranském náměstí 6/18, na Malé Straně v Praze 1. Dnešní palác stojí na parcelách tří až čtyř původních středověkých gotických domů. Přední dům (směrem do náměstí) zakoupil v roce 1573 Jindřich Smiřický ze Smiřic a nechal na jeho místě vybudovat renesanční palác, hlavní sídlo rodu. Po roce 1603 byly za Zikmunda Smiřického postaveny nárožní věžice. V roce 1612 byl připojen Chlapovský dům, který patřil tehdy Bohuslavu Hasištejnskému z Lobkovic a palác byl barokně přestavěn. 22. května 1618 byla v paláci Albrechtem Smiřickým svolána tajná schůze protihabsburské stavovské opozice. Z tohoto důvodu byl palác Smiřickým zkonfiskován. V pobělohorském období palác vlastnili Valdštejnové, Pernštejnové, karmelitky a Sinzendorfové. Po roce 1763 palác zakoupil Pavel Montág od rodiny Valdštejnů, a nechal jej v letech 1764–65 přestavět a rozšířit podle projektu Josefa Jägera. Objekt byl zvýšen o jedno patro a barokně upraven. V roce 1895 palác získal Zemský sněm Království českého a adaptoval je pro potřeby sněmovny. Již v roce 1903 byl propojen tento palác můstkem se sousedním Thunovským palácem. Po roce 1945 byly rekonstruovány krovy a dvorní fasády. Celková rekonstrukce pro potřeby současného parlamentu proběhla v letech 1993 a 1996. Jedná se o krásný čtyřpatrový barokní palác s podloubím a bohatě zdobenou barokní fasádou.

Zdroj: https://www.neznamapraha.cz/palac-smirickych/

Zdroj: https://www.hrady.cz/palac-dum-palac-smirickych-u-montagu/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Smi%C5%99ick%C3%BDch

Dojmy: Nádherný a velmi bohatě zdobený palác.

Mapa

Fotografie

×