logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana dům u Zlaté růže dům u Zlatého Hroznu

Malá strana - dům u Zlatého Hroznu

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Původně se na tomto místě nacházel dům, který byl vystavěn již ve středověku v renesančním slohu. První zmínka o tomto domě pak pochází z roku 1596 a v roce 1611 byl dům přestavěn v raně barokním slohu. Dalších úprav se pak tento dům dočkal někdy v průběhu 2. poloviny 17. století. Posledních úprav tentokrát klasicistních se dům dočkal v roce 1853, kdy byly provedeny podle plánů architekta Jana Ripoty. Tímto krokem získal dům svůj současný vzhled jako dvoupatrová zděná stavba.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-u-zlateho-hroznu-15527949

Dojmy: Krásný dům, který je jednou z dominant zdejšího prostoru.

Mapa

Fotografie

×