logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana dům u Tkalců dům u Tří Červených Srdcí

Malá strana - dům u Tří Červených Křížů

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Původně zde stály dva středověké gotické domy snad již ze 14. století. Tyto domy však byly zničeny během husitských válek. Po nich byly domy obnoveny, jen aby byly opět zničeny během velkého požáru Malé Strany v roce 1541. Právě někdy po tomto požáru zde byla vystavěna renesanční novostavba, která byla radikálně přestavěna ve 2. polovině 17. století v barokním slohu. K této přestavbě je pak uveden na portálu letopočet 1659 a přestavba byla dokončena někdy před roku 1687. K tomuto domu pak byl přistavěn sousední hnědý dům, který byl postaven buď v barokním či v raně klasicistním slohu. V průběhu 20. století proběhlo pak několik adaptací domu, i tak si ale tento dům zachoval do současnosti svůj původní malebný barokní vzhled. V letech 2006 – 2007 se pak dům dočkal kompletní rekonstrukce. Jedná se o patrový barokní dům s barokním štítem a sedlovou střechou. Na něj pak navazuje hnědý patrový dům, který je krytý mansardovou střechou.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-u-tri-cervenych-krizku-16246725

Dojmy: Zajímavé stavení, u kterého jsem nevěděl, že hnědý dům je jeho součástí.

Mapa

Fotografie

×