logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana kostel sv. Jana Křtitele na Prádle kostel sv. Mikuláše

Malá strana - kostel sv. Josefa

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Kostel svatého Josefa na Malé Straně v Praze 1 je římskokatolický kostel kongregace anglických panen. Kostel byl vystavěn při klášteře bosých karmelitek reformované řehole sv. Terezie z Avily. Karmelitky povolal do Prahy Ferdinand III. v roce 1655. Pozemky pro klášter a kostel vykoupil král od rodiny Valdštejnů, jednalo se o čtyři domy, květnici, zeleninovou, ovocnou a dřevnou zahradu. (Část zahrady se třemi kaplemi se zachovala, je v majetku Městské části Prahy 1 a je veřejnosti přístupná pod názvem Vojanovy sady.) Základní kámen klášterního kostela byl položen v roce 1673 za přítomnosti Leopolda I. Kvůli různým překážkám (mj. i nejeden spor se sousední rodinou Lobkowiců a koupě dalších tří domků) byla stavba odkládána, rovněž základní kámen kostela byl přenesen na jiné místo. Projektant stavby je nejasný. Jan Baptista Mathey v roce 1686 v memoriálu císaři uvádí v soupisu svých prací Plán ke kostelu panen karmelitek v Praze. Mezi kresbami architekta Johanna Bernharda Fischera byly nalezeny půdorys a centrální řez stavby označené jako kostel sv. Josefa u karmelitek v Praze na Malé Straně s tím, že autor kresby je Abraham di Parigi (Abraham Paris). Výstavba kostela probíhala v letech 1686 až 1692 v raně barokním slohu v Josefské ulici, (dříve nazývané Ke svatému Tomáši), stavitelem byl Johann Ross. Průčelí nese letopočet 1691, v červenci 1692 byly svěceny zvony a v říjnu 1692 byl kostel vysvěcen. K dalšímu vysvěcení došlo v roce 1714, ačkoli vybavení interiéru ještě nebylo dokončeno. Karmelitky zde působily až do roku 1782, kdy došlo zrušení kláštera Josefem II. V roce 1783 byla do areálu dosazena řeholní kongregace anglických panen, které zde provozovaly výchovný ústav až do roku 1919. Poté klášter prodaly a odstěhovaly se. V letech 1928–1937 dle návrhu Františka Roitha byla na části území kláštera postavena budova Ministerstva financí. Kostel sv. Josefa byl zbudován na oválném půdorysu sklenutém kupolí s klenebními pasy a okulem. Průčelí rytmizované přepásanými bosovanými pilastry připomíná jednak nizozemskou architekturu, např. jezuitský kostel ve vlámské Lovani, ale také karmelitský chrám v Linci. Fasáda ve zúženém měřítku vychází ze vzoru hlavního karmelitánského kostela Santa Maria della Scala v Římě, v městské části Trastevere. Na východní straně je kostel chodbou propojen s chórovou kaplí. Na průčelí kostela jsou: Socha sv. Terezie z Ávily a sv. Jana od Kříže. Uprostřed, nad letopočtem 1691, je socha sv. Josefa. Autorem těchto děl je Matěj Václav Jäckel. Nad sochou sv. Josefa je v kartuši nápis ITE AD JOSEPH (Jděte k Josefovi). Nad vchodem kostela je reliéf s habsburským císařským orlem a iniciálou císaře Leopolda I., který se osobně zúčastnil svěcení základního kamene stavby. Na boční (jižní) fasádě: Socha Panny Marie Immaculaty – autor Matěj Václav Jäckel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Josefa_(Mal%C3%A1_Strana)

Dojmy: Krásný a bohatě zdobený kostel, který je bohatě zdobený v raně barokním slohu.

Mapa

Fotografie

×