logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana dům u Bílé Vody dům u Bílého Jelena

Malá strana - dům u Bílého Beránka

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Původně se zde nacházela Thunovská zahrada, která byla na počátku 18. století rozparcelována. Právě na jedné této parcele byl někdy v této době postaven tento dům v barokním slohu podle plánů Filipa Spannbruckera. V roce 1864 bylo k tomuto domu přistavěno dvorní klasicistní křídlo, které bylo v roce 1933 nahrazeno novým vystavěným podle plánů Františka Vacka. Ještě jedné přestavby se dům dočkal v roce 1900 podle plánů Františka Holečka, ale ta se příliš mnoho nedotkla vnějšího vzhledu. V letech 1993 – 1994 byl tento dům pak rekonstruován. Dům má podobu patrové zděné stavby s malebným štítem s volutami a zachovaným obrazem bílého beránka jako domovního znamení.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-u-bileho-beranka-15673426

Dojmy: Malebné stavení, o kterém jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×