logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana kaple sv. Eliáše kaple sv. Terezie z Ávilly

Malá strana - kaple sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Tato velká barokní kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavena v tehdejším klášteře karmelitánek pro mě neznámým autorem v 17. století. V kapli byla původně umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, která byla v době mé návštěvy neznámo kde. Po konci 2. světové války přestala kaple být udržována a postupně sešla. Díky tomu byla tato kaple v době mé návštěvy v sešlém stavu, i když je pravda že zde byly zachovány zbytky fresek původní výzdoby.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_(Praha)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/vyklenkova-kaplicka-sv-jana-nepomuckeho-3079145

Dojmy: Krásná barokní kaple, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×