logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana dům u Tří Zelených Křížů dům u Voglů

Malá strana - dům u Tří Zlatých Hvězd

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Dům U Tří zlatých hvězd, zvaný též Skálovský, či Santinovský dům, nebo též lidově dům U tří korun je historická budova na Malé Straně v Praze 1. Na místě dnešního objektu stával jiný již od roku 1400, který však zničil požár. Nový majitel zde vybudoval dům až po roce 1460 v gotickém slohu. Po roce 1484 zde byl zřízen špitál. V roce 1515 byl dočasně spojen se sousedním objektem a do roku 1529 zřejmě proběhla výraznější pozdně gotická přestavba, protože dům je v té době označen za nově vystavěný. Pravděpodobně až z této doby pochází druhý sklep odstupující od ulice. Další stavební úpravy následovaly v 17. století. Velká pozdně renesanční přestavba proběhla roku 1650 za majitele a zároveň stavitele Santina de Bossi. Z této doby pochází nástavba 2. patra hlavní budovy a loubí. Do roku 1739, kdy došlo k prodeji objektu, se budova nezměnila, ale sloužila již jen jako šenk. V domě byla i zastavárna, a to od roku 6. května 1751 až do roku 1829. Reprezentativní objekt koupil a do roku 1778 vlastnil malostranský primátor Jan Karel Dantzer. Koncem 18. století, kdy dům patřil obchodníkovi Antonínu Zimmermannovi, provedl úpravu fasády Ignác Alois Palliardi. Roku 1809 realizoval Palliardi úpravy také v zadním domě a současně zahájil i nástavbu 3. patra. Do Malostranského náměstí je dům otočen pozdně barokní fasádou s centrálním rizalitem zakončeným štítem. Zadní fasáda, otočená do ulice Na Tržišti, má již výrazný klasicistní charakter a vznikla až v 19. století v souvislosti s úpravou schodiště roku 1831. Sklepní prostory vychází ze středověké dispozice, tvoří je dvě rozdílné části: starší obdélný východní sklep zasahuje do prostor loubí a je zakryt valenou kamennou klenbou, mladší západní již prostor loubí respektuje a je zakryt raně renesanční kamennou klenbou prolomenou výsečemi. Na západní sklep navazuje další, téměř čtvercový prostor barokního původu s cihelnou klenbou. Přístupové schodiště do sklepa je novější klasicistní, původní vchody byly pravděpodobně z podloubí. Ještě ve třicátých letech 20. století se v domě nacházel lokál a podzemní prostory byly využívány jako skladiště.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_t%C5%99%C3%AD_zlat%C3%BDch_hv%C4%9Bzd

Dojmy: Krásný dům s barokní fasádou a renesančním rázem.

Mapa

Fotografie

×