logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana Strakova akademie Šporkův palác

Malá strana - špitál

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Původně v těchto místech stával snad již gotický dům zvaný Dachovský, kde krátce před smrtí v roce 1520 bydlel Viktorín Kornel ze Všehrd. Není známo kdy zde byl vystavěn klášter, ale některé prameny udávají že se tak stalo již v roce 1620. Již v roce 1636 zachytil na rytině Jan Hollar v těchto místech dům s výraznými štíty, které má tento dům do současnosti. Povolení ke zřízení špitálu zde vzniklo až v roce 1661 a dům byl následně raně barokně přestavěn podle plánů Giona Decapaoliho. Tato přestavba pak byla dokončena v roce 1664. Bohužel v roce 1784 byl zdejší špitál se sousedním kostelem zrušen a zakoupil je velkoobchodník František Vogl, který dům přestavěl v letech 1787 – 1789 na byty a vinopalnu. Tímto krokem pak tento dům získal svou současnou barokní podobu. Ještě se dům dočkal úprav v 19. a 20. století, ty ale se dotkli jen interiéru.

Zdroj: https://www.hrady.cz/palac-dum-malostransky-obecni-spital

Dojmy: Krásný raně barokní dům, který sloužil jako špitál.

Mapa

Fotografie

×