logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Malá Strana Kremelský dům lanová dráha Petřín

Malá strana - Křížová cesta

Informace

Navštíveno: 26. 8. 2016

Historie: Kaple mají toskánskou edikulu uzavřenou trojúhelníkovým štítem. Na jeho vrcholu je kamenný křížek. Nové kaple stavěl Josef Kranner, obrazy v kaplích namaloval malíř Josef Führich, jejich obnovu provedl roku 1884 malíř Jakub Schikaneder. Spolu s malbami bylo obnoveno i sgrafito Kristova vzkříšení na fasádě kaple Kalvárie, které je zhotoveno podle kartonu Mikoláše Alše z roku 1898.

I. zastavení – Pilát odsuzuje Ježíše k smrti. Donátor kaple: biskup litoměřický Bartoloměj Hille.

II. zastavení – Ježíš bere na sebe kříž. Donátor kaple: biskup královehradecký Karel Hanl.

III. zastavení – Ježíš pod křížem klesá. Donátor kaple: opat kláštera Benediktinů v Břevnově Placid Beneš.

IV. zastavení – Ježíš se setká s milou matkou svou. Donátor kaple: arcibiskup pražský hrabě Ondřej Skarbek Ankwicz.

V. zastavení – Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši kříž nést. Donátor kaple: kníže Ferdinand z Lobkowicz.

VI. zastavení – Veronika podává Ježíši roucho. Donátor kaple: stavovský výbor království Českého.

VII. zastavení – Ježíš podruhé pod křížem klesá. Donátor kaple: opat kláštera premonstrátů v Teplé Adolf Koppmann.

VIII. zastavení – Dcery Jerusalémské oplakávají Ježíše. Donátor kaple: světící biskup kanovník kapitoly Svatovítské František Tippmann.

IX. zastavení – Ježíš potřetí pod křížem klesá. Donátor kaple: probošt kapitoly Svatovítské Jan Medlin.

X. zastavení – Ježíše svlékají s roucha. Donátor kaple: obec Královského hlavního města Prahy.

XI. zastavení – Ježíše přibíjejí na kříž. Donátor kaple: obec Královského hlavního města Prahy.

XII. zastavení – Ježíš na kříži umírá. Donátor kaple: obec Královského hlavního města Prahy.

XIII. zastavení – Tělo Ježíšovo leží Marii na klíně. Donátor kaple: Universita Karlo-Ferdinandova a tři tehdejší gymnasia pražská: akademické (české), německé gymnasium na Malé Straně a novoměstské gymnasium u Piaristů.

XIV. zastavení - Tělo Ježíšovo kladou do hrobu. Donátor kaple: Kristián hrabě Waldštejn.

Biskup v Českých Budějovicích Arnošt Růžička byl donátorem opravy Kaple Kalvárie (kaple svatého Kříže).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_(Pet%C5%99%C3%ADn)

Dojmy: Velmi krásná cesta okolo bývalých opukových lomů. Vřele doporučuji, ale je lepší na Petřín vyjet lanovkou a pak jít křížovou cestu pozpátku.

Mapa

Fotografie

×