logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana dům u Zeleného Raka dům u Zlaté Podkovy

Malá strana - dům u Zelenků

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Původně se na tomto místě nacházeli tři gotické domy, které pocházeli z přelomu 15. a 16. století. Jeden z těchto domů byl vyzdoben roku 1577 freskovou renesanční výzdobou, která se na tomto domě zachovala dodnes. V roce 1580 pak držel jeden z těchto domů rudolfínský malíř Bartoloměj Spranger. V letech 1626 – 1629 prodělali tyto domy barokní přestavbu, během které byly spojeny v jeden rozsáhlý dům, ale i přes tuto přestavbu se zachovala původní renesanční fasáda spolu s renesančními štíty. V 18. století prodělal dům úpravu, během které bylo na domě vytvořeno zrcadlo s obrazem Piety. Nakonec v letech 1846 – 1847 prodělal dům klasicistní přestavbu podle plánů architekta J. Brauna. Jedná se o rozsáhlý třípatrový zděný dům s renesančními štíty, který se na první pohled tváří jako dva domy.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-u-zelenku-15605358

Dojmy: Velmi zajímavý a nádherný renesanční dům.

Mapa

Fotografie

×