logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana dům u Kamenného Stolu dům u Krále Brabantského

Malá strana - dům u Kominíčka

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Původně byl zdejší dům vystavěn již ve středověku v gotickém slohu. Z tohoto domu se pak do současnosti zachovali gotické sklepy. První písemná zmínka o tomto domě pochází z počátku 15. století. V roce 1603 prodělal dům velkou renesanční přestavbu, která mu dala jeho současnou krásnou podobu. Dům ještě prodělával mezi lety 1912 – 1913 velkou klasicistní přestavbu, která smazala celý renesanční vzhled budovy a zachovalo se tak jen renesanční průčelí. Dům je postaven jako třípatrová zděná stavba, která je zakončena renesančním štítem a pokryta renesanční výzdobou a sgrafity.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-u-kominicka-15542020

Dojmy: Krásný renesanční dům, který se zachoval do současnosti.

Mapa

Fotografie

×