logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana Aueršperský palác busta Winstona Churchilla

Malá strana - Bretfeldovský palác

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Bretfeld(ov)ský (Breitfeldský) palác nebo také měšťanský dům U léta a zimy je barokní palác, který se nachází v Praze na Malé Straně. Původně se jednalo o měšťanský dům, jehož dispozici určila renesanční a raně barokní výstavba (kolem roku 1659). 13. června 1765 palác zakoupil rektor Karlovy univerzity Josef Bretfeld a téhož roku jej nechal přestavět ve vrcholně barokním slohu pravděpodobně Janem Josefem Wirchem a o výzdobu se postaral sochař Ignác František Platzer. Tímto krokem získal v podstatě palác svou současnou pobu. 18. června 1770 Marie Terezie Josefa Bretfelda nobilitovala na šlechtice, 20. ledna 1793 jej císař František II. povýšil na rytíře a 27. listopadu 1807 na svobodného pána. Svobodný pán z Bretfeldu v paláci soustředil rozsáhlou sbírku knih a obrazů a učinil z něj významné společenské středisko, kde se konaly hojně navštěvované plesy a koncerty. Mezi významné hosty v paláci patřili mimo jiné Wolfgang Amadeus Mozart nebo Giacomo Casanova. Reliéf sv. Mikuláše na průčelí a skupina plastik na schodišti jsou dílem Ignáce Františka Platzera, v prvním patře byly roku 1900 objeveny a restaurovány nástěnné malby. Po smrti Josefa z Bretfeldu v roce 1820 palác připadl jeho dceři Terezii provdané Lažanské (1780–1833), která jej v roce 1823 prodala. Syn Josefa Bretfelda František Josef Bretfeld-Chlumčanský z Kronenbugu získal dědictvím po otci panství Veselíčko v jižních Čechách. K baroknímu nárožnímu objektu, původně trojkřídlému s nevelkým obdélným dvorem, byl na jižní straně dodatečně připojen klasicistní dům ve Šporkově ulici 240/2, který byl přestavěn někdy před rokem 1830 z dřívější hospodářské budovy a leží níže ve svahu. Nesourodost obou staveb zvýrazňuje i rozdílný průběh pater. Palác má nyní podobu čtyřkřídlé honosné dvoupatrové stavby, který má v jedné části vrcholně barokní podobu a v zadní části klasicistní podobu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bretfeldovsk%C3%BD_pal%C3%A1c

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/bretfeldovsky-palac-15544088

Dojmy: Nádherný a velmi honosný palác.

Mapa

Fotografie

×