logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana kostel sv. Vavřince Kremlovský dům

Malá strana - Kounický palác

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Původně se na tomto místě nacházeli dva středověké domy, které byly postaveny v gotickém slohu. Tyto domy byly přestavěny v renesančním slohu. V roce 1629 držel tyto domy velmistr řádu Maltézských rytířů Johann de Witte. Tento muž snad nechal tyto domy přestavět v raně barokní palác. V roce 1762 zakoupil tento palác hrabě Jan Adolf z Kounic, který nechal palác přestavět ve vrcholně barokním slohu kolem roku 1775. Palác byl přestavěn podle plánů Antonína Schmidta a o sochařskou výzdobu se postarala dílna Ignáce Platzera. Tímto krokem získal palác svůj současný a velice bohatě zdobený vzhled. V roce 1931 palác prošel adaptací. Dnes zde sídlí srbské velvyslanectví. Dvoupatrový palác tvoří hlavní budova, dvě boční křídla a zadní křídlo. Uliční průčelí je ukázkou přechodu rokoka a klasicismu. Je symetrické, nad vstupním portálem je balkon s kovanou mříží. Střední část korunní římsy je rozšířena do tympanonu s reliéfem Pallas Athény. Nad středem atiky je ozdobná váza, po stranách pololežící figury a skupinky putti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kounick%C3%BD_pal%C3%A1c

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kounicky-palac-15539366

Dojmy: Nádherný a velmi bohatě zdobený barokní palác.

Mapa

Fotografie

×