Horní Měcholupy
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Holyně Horní Počernice

Horní Měcholupy

Informace

Navštíveno: 18. 3. 2023

Historie: Horní Měcholupy (německy Ober Miecholup) jsou městská čtvrť a katastrální území Prahy. Název Měcholupy pravděpodobně vznikl podle lupičů cestovních zavazadel zvaných měchy. Nejstarší dochované zmínky jsou o osobách, které pocházely z Měcholup, bez rozlišení Horních a Dolních. Roku 1293 je zmiňován Albert z Měcholup (pravděpodobně z tvrze v Dolních Měcholupech) jako kněz u sv. Jiljí, v letech 1309 a 1322–1349 jsou zmiňováni bratři bratři Albert a Mikeš. Horní Měcholupy byly roku 1353 zmiňovány jako Mecholup Minor (Malé Měcholupy), Petrovice se dříve nazývaly Měcholupce. K roku 1567 se vztahuje první doklad o působení kováře v Horních Měcholupech. Roku 1654 patřily Měcholupy k uhříněveskému panství. Tereziánský katastr zmiňuje 6 selských usedlostí, krčmu a kovárnu. Roku 1845 měly Horní Měcholupy 16 domů se 79 obyvateli, roku 1849 kolem 90 obyvatel, kolem roku 1900 již 213 obyvatel ve 27 domech. Roku 1899 byl založen místní sbor dobrovolných hasičů. Se zavedením obecního zřízení roku 1850 tvořily oboje Měcholupy s Petrovicemi dohromady jednu obec Měcholupy, roku 1867 byly rozděleny na tři samostatné obce (jiné zdroje však uvádějí jako rok osamostatnění Horních Měcholup 1920). Politicky patřily Měcholupy do žižkovského okresu, soudně do říčanského, poštou od roku 1872 do Hostivaře, farou do Čestlic. Roku 1936 byly upraveny hranice s Petrovicemi, roku 1951 s Prahou, po připojení k Praze pak roku 1976 byla oblast budoucího sídliště Hornoměcholupská připojena k Hostivaři, k 1. lednu 1988 naopak připojeno přes 26 hektarů z Hostivaře a opět upraveny hranice s Petrovicemi. Oboje Měcholupy i Petrovice byly k Praze připojeny současně roku 1968 a zachovaly si vlastní MNV (dnes úřady a zastupitelstva městských částí), od 24. listopadu 1990 se Horní Měcholupy staly samosprávnou městskou částí a od 18. listopadu 1994 byla do jejího obvodu připojena i Hostivař a městská část přejmenována na Prahu 15. Jádrem vesnice byla až do 70. let 20. století oblast mezi dnešními ulicemi Ravennská a Boloňská (severním koncem do této oblasti směřuje dnešní ulice U statku). Dvůr na místě dnešního kulturního centra novogotickým vzhledem připomínal zámeček. Doklady o něm jsou od roku 1862. Při výstavbě sídliště Horní Měcholupy-Petrovice, která byla zahájena roku 1978, selské vesnické jádro prakticky zaniklo, zachovány zůstaly novější řadové rodinné domky. Počet obyvatel vzrostl ze 799 v roce 1980 na 10 124 v roce 1991. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 16 006 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_M%C4%9Bcholupy

Dojmy: Dříve malebná městská část, nacházející se jihovýchodně od Centra, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Fotografie

pomník obětem 1. světové války v Horních Měcholupech
zvonice v Horních Měcholupech