logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Horní Měcholupy Hostavice

Horní Počernice

Informace

Městský erb:

Horní_Počernice_CoA_CZ

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Horní Počernice (německy Ober Potschernitz) jsou městská čtvrť a katastrální území Prahy, které je jedinou částí tvořící území městské části Praha 20. První důkaz o osídlení území, na kterém se rozkládají dnešní Horní Počernice, pochází z období kolem roku 4500 př. n. l. Osídlování probíhalo pravděpodobně ve dvou na sobě nezávislých proudech a časových vlnách. První proti proudu Vltavy podél Rokytky a Svépravického potoka. Druhá proti proudu řeky Labe a zde přes hřeben u Nehvizd do údolí Svépravického potoka. Z tohoto období byly v oblasti Chval nalezeny různé exempláře pazourků. V centru Horních Počernic byla zmapována chata laténské kultury z mladší doby železné. Nejvýznamnější archeologická lokalita byla ovšem slovanská, z doby hradištní (asi z 11. století), objevená v roce 1968 v poloze Na Chvalce a datovaná podle zlomků keramiky. První písemná zpráva o obci Počernice pochází z roku 1322, kdy ji vlastnil staroměstský měšťan Zipota Benešovský, stejně jako Čertousy, v nichž vystavěl tvrz. Prodal je roku 1357 pražskému arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic, který ji postoupil pražské univerzitě. Koupi roku 1366 potvrdil císař Karel IV. Univerzita postupovala právem zákupným pozemky různým majitelům, kteří v Horních Počernicích do třicetileté války vybudovali dvory a založili rozsáhlý chov ovcí. Univerzitě patřila ves i po třicetileté válce, kdy zde podle berní ruly stálo deset selských domů a tři domy chalupniceké, další usedlosti byly pobořeny. Horní Počernice později patřily pod michelské panství a vrchnost zde zřídila školu a hospodu. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato ves stala samostatnou obcí. V polovině 19. století již bylo ve vsi evidováno 70 domů a 600 obyvatel. Roku 1928 (či 1933) byly k Horním Počernicím připojeny Čertousy. Na základě návrhu z roku 1941 a souhlasu obcí ze 13. září 1941 nařídil okresní úřad Praha-venkov k 1. únoru 1943 připojení obcí Chvaly a Svépravice (s Xaverovem) ke stávající obci Horní Počernice. Roku 1947 proběhla volba představitelů nové, sloučené obce. Kromě zmíněných obcí leží na území Horních Počernic též území bývalé vsi Babice, která zanikla během třicetileté války. Rozhodnutím středočeského krajského národního výboru ze 27. prosince 1968 byla obec Horní Počernice povýšena od 1. ledna 1969 na město, kterému byl udělen i znak, platný do současnosti. Roku 1974 byly Horní Počernice připojeny k Praze a začleněny do městského obvodu Praha 9, zůstal jim však vlastní místní národní výbor. Roku 1990 bylo území působnosti MNV Horní Počernice transformováno v městskou část Praha-Horní Počernice. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 15 303 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Po%C4%8Dernice

Dojmy: Velká městská část, nacházející se východně od centra, která pohltila několik vsí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1970
IMG_1959
IMG_1965
IMG_1954