logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Horní Počernice pomník obětem 1. světové války

Horní Počernice - zámek Horní Počernice

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: První písemná zmínka o Horních Počernicích pochází z roku 1322, kdy je držel Pražský patricij Zypota Benešovský. Tento muž se následně stal členem nižší šlechty. Buď tento muž, či jeho synové Henslin a Frenclin zde vystavěli nevelkou dřevěnou tvrz se zemědělským dvorem. První písemná zmínka o zdejší tvrzi je z roku 1357, kdy zdejší zboží prodával Henslin arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic. Arcibiskup byl kancléř university a koupil tvrz s poplužním dvorem k zajištění jejích příjmů. Takto ji potvrdil i Karel IV. jako majetek Karlovy univerzity. Tvrz ale nebyla udržována a postupně chátrala. Její původní vzhled byl postupně setřen. Roku 1401 byla zaznamenána informace o „dvoře s věží“ a roku 1475 nejasná zmínka o zámečku. Z pozdější doby informace nejsou. Takže tvrz pravděpodobně zanikla a poplužní dvůr zůstal zachován. V roce 1812 nechala univerzita zde postavit klasicistní zámeček, který se nachází přibližně v místech původní tvrze. Je to protáhlá klasicistní budova s plackovými klenbami v přízemí má stejně starou valenou klenbu z cihel nad jediným prostorem sklepa, který se nachází pod užší východní částí budovy. Obvodové zdi nad rybníkem jsou silné 100 centimetrů. Pražské vysoké učení vlastnilo dvůr až do roku 1850. Někdy v průběhu 2. poloviny 19. století se tento zámeček stal majetkem Italské hraběnky Olgy Meraviglia-Crivelli. Tato žena vlastnila zámeček ještě na začátku 20. století. V roce 1948 byl zámeček znárodněn a budovách zámečku sídlilo Střední odborné učiliště potravinářské. Během této doby zdejší zámeček velmi chátral a původní zemědělský dvůr byl kompletně zbořen. Po roce 1989 získala areál Evangelická církev metodistická, která zámeček citlivě a kompletně zrekonstruovala.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Po%C4%8Dernice_(tvrz)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Velmi malebný zámeček stojící nad zdejším rybníkem.

Mapa

Fotografie

×