logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Újezd u Průhonic Velká Chuchle

Veleslavín

Informace

Navštíveno: 23. 5. 2021

Historie: Veleslavín (německy Weleslawin) je dříve samostatná vesnice, dnes městská čtvrť a katastrální území v městské části Praha 6, mezi ulicemi Evropskou, Kladenskou, Pod Petřinami a Na okraji. Nejstarší zdejší osídlení spadá již do pravěku, kdy se zde nacházelo keltské osídlení pocházející z doby laténské; na pozemku zdejší cihelny bylo koncem 19. století objeveno pohřebiště s cennými nálezy včetně šperků. Vznik středověké vsi Veleslavín spadá patrně do 10. až 11. století. První zmínka je v zakládací listině břevnovského kláštera z roku 993. Do roku 1420 náležel břevnovskému klášteru, pak byl zabaven Pražany a přešel do majetku měšťanů Starého Města. Část osady byla později postoupena statkům nejvyššího purkrabství a část navrácena břevnovskému klášteru. Ves neměla vlastní kostel, byla přifařena k Liboci, dochovala se kaple – zvonička. V 16. století měla ves již 14 dvorů. Jeden ze dvorů náležel Štěpánovi Adamovi z Veleslavína, otci tiskaře Daniela Adama z Veleslavína; jiný zdejší dvůr vlastnil Ferdinand Šlik. Územím obce podél Veleslavínské ulice od 16. století procházela štola hradního vodojemu, zčásti dosud zachovaná. Zdejší zámeček má čp. 1 a byl postaven na místě břevnovského dvora mezi roky 1730–1750. V roce 1922 byl Veleslavín s 1814 obyvateli a 173 domy připojen k Praze jako součást Velké Prahy – Prahy XIX. V roce 1949 se stalo k.ú. Veleslavín součástí obvodu Praha 6 (s Dejvicemi, Sedlcem, Vokovicemi a s částmi Bubenče, Hradčan, Střešovic a Liboce) a zůstalo součástí obvodu Praha 6 i při reformě v roce 1960. V roce 1990 se území stalo součástí městské části Praha 6. Od konce 19. století do 60. let 20. století na rozhraní s novými Vokovicemi stávala malá továrna na šamotové a hliněné zboží, která zanikla v souvislosti s výstavbou Leninovy třídy a sídlištěm, zbytek části jejího areálu pak užíval Výzkumný ústav televizní techniky. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 6 614 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Veleslav%C3%ADn

Dojmy: Dříve malá ves, nyní městská část nacházející se severozápadně od centra Prahy.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_4927
IMG_4917
IMG_4907
IMG_4941
IMG_4920
IMG_4893
IMG_4956
IMG_4899
IMG_4948
IMG_4910