logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Újezd nad Lesy Veleslavín

Újezd u Průhonic

Informace

Městský erb:

Praha-Ujezd_CoA

Navštíveno: 18. 3. 2023

Historie: Újezd u Průhonic (německy Aujest bei Pruhonitz) je městská čtvrť a katastrální území o rozloze 370,38 ha na jihovýchodním okraji hlavního města Prahy. Kdy přesně byla tato ves založena nevíme. Jisté je že první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1349 kdy Jimram sedící na Průhonicích zapsal tuto ves své sestře Anně. Z tohoto se dozvídáme že tato ves patřila k Průhonickému paství. Další písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1483, kdy je v pramenech uveden Jan z Pitkovic a Újezdu. V 15. století se tato ves stala opět majetkem Průhonického panství, jehož osudy sdílela až do zrušení patrimoniální správy. Po konci třicetileté války je v berní rule z roku 1654 zaneseno že se zde nacházeli dvě selská stavení a jedna chalupa. Další dvě selská stavení a dvě chalupy byly zbořeny. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala roku 1869 samostatnou obcí. Obec v této době zahrnovala i Křeslice asi dva kilometry severovýchodně, které se osamostatnily v roce 1922. 12. července 1971 byla otevřena dálnice D1, jen desítky metrů jihozápadně od zástavby Kateřinek i Újezdu, která zpřetrhala přirozené vazby Újezdu a Šeberova a tvoří hranici moderního katastru Újezdu. Západně od nadjezdu Formanské ulice nad dálnicí byla později zřízena obousměrná odpočívka s čerpací stanicí a fast foodem (i část ve směru od Prahy tvoří výběžek újezdského území na jih). Újezd byl k Praze připojen 1. července 1974 z okresu Praha-západ. Úředně stále platný název katastrálního území Újezd u Průhonic se od té doby již běžně nepoužívá, městská část se nazývá pouze Praha-Újezd, avšak někdy je třeba ji odlišit od jiných pražských lokalit, Újezdu nad Lesy i ulice Újezd na jihu Malé Strany. V souvislosti s výstavbou komplexu Jižního Města se změnilo zaústění Formanské ulice (hlavní komunikace v Újezdě a Kateřinkách spojující Průhonice s Chodovem) do Chodova, nově ústí do Opatovské ulice. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 3067 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajezd_u_Pr%C5%AFhonic

Zdroj: https://praha-ujezd.cz/mestska-cast/historie/

Dojmy: Malebná městská část, která si dodnes zachovala svůj vesnický charakter.

Mapa

Památky a zajímavosti

Dům čp. 37 nacházející se v Újezdu u Průhonic
Koníčkův mlýn nacházející se v Újezdu u Průhonic
Pomník obětem 1. světové války nacházející se v Újezdu u Průhonic
Přírodní památka Milíčovský les a rybníky, nacházející se v Újezdu u Průhonic
zvonice v Újezdu u Průhonic