logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Veleslavín krucifix vila čp. 84

Veleslavín - Pomník Daniela Adama z Veleslavína

Informace

Navštíveno: 23. 5. 2021

Historie: Pomník Daniela Adama z Veleslavína je bronzový pomník českého humanisty, nakladatele a tiskaře Daniela Adama z Veleslavína (1546–1599) postavené na místě před někdejší usedlostí čp. 421/11, která patřila jeho otci Štěpánovi Adamovi, a v níž se Daniel Adam narodil. Tento už se velmi zasloužil o ovlivnění České literatury a za své zásluhy tak získal Šlechtický titul. Myšlenka vytvoření pomníku v místě narození Daniela Adama ve Veleslavíně byl vyslovena v roce 1893, šest let před oslavami 300. výročí jeho úmrtí. Roku 1899 proběhly ve Veleslavíně oslavy. Delegace v čele s primátorem Janem Podlipným, Františkem Ladislavem Riegrem, nakladatelem Jaroslavem Ottou, zástupci Grémia knihkupců v čele s Františkem Batovcem ustavila spolek pro postavení pomníku, vydala k němu pamětní brožuru, ve které představila model pomníku s bustou Daniela Adama shlížejícího dolů, s plastickým erbem a reliéfem, na němž Daniel Adam přijímá svého žáka. Zakázka na sochu pravděpodobně obecně nebyla známa, novinový zpravodaj psal o humanistovi "žehnajícím pozdviženýma rukama". Od základního kamene k realizaci pomníku uplynuly tři roky. Spolkem vybrané finance doplnil také spolek Svatobor. Oproti původnímu návrhu byla shlížející busta pozměněna na zpříma hledící, erb a reliéf pravděpodobně byly realizovány, ale později uloupeny, zůstaly po nich na podstavci jen otisky siluety a otvory hřebů. Shodná busta zdobí průčelí nájemného domu v Praze 7. Slavnostní odhalení pomníku se konalo 6. června 1902, opět za účasti představitelů spolku, magistrátu i starosty obce Veleslavín, zúčastnil se ho také autor tohoto pomníku, a to sochař Antonín Procházka, který o rok později zemřel. Pomník tvoří bronzové poprsí s imaginárním portrétem Daniela Adama, protože žádná trojrozměrná podobizna se nedochovala. Podle návrhu sochaře Antonína Procházky poprsí roku 1902 odlila pražská kovolitecká firma Bendelmayer & Červenka. Signatury jsou ryté pod levým ramenem portrétovaného na soklu. Poprsí stojí na čtyřbokém secesním pilíři ve tvaru profilované ploché stély, odstupněné schodem a soklem. Na bocích podstavce jsou dva věšáky na věnec.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_Daniela_Adama_z_Veleslav%C3%ADna

Zdroj: https://www.pametni-desky-v-praze.cz/2020/10/15/daniel-adam-z-veleslavina-pred-domem-cp-421-v-ulici-u-sadu-11-praha-6-veleslavin/

Dojmy: Velmi jednoduchý pomník, který připomíná tuto významnou osobnost.

Mapa

Fotografie

×