logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Nebušice Nusle

Nové město

Informace

Městský erb:

new_town_prague_coa_cz_29723557364_o

Navštíveno: 7. 8. 2013

Historie: Již na počátku vlády císař Karel IV. se rozhodl rozšířit město Prahu. Sedm měsíců po nástupu na trůn tak oznámil že založí nové město Pražské 1. dubna 1347, ale listinu o založení vydal až dne 8. března 1348. Císař Karel IV. sám položil první kámen novoměstských hradeb dne 26. března 1348. Stavba celého města byla velmi rychlá, po získání parcely musela do měsíce započnout výstavba a následně do 18-ti měsíců od započnutí musela být stavba již obyvatelná. Celé nové hradby pojmuli i starší osady, které se zde nacházeli jako bylo Podskalí, Zderas, Opatovice, Rybníček, Újezd, Charváty, Chudobice a Poříč. Tyto starší osady nebyli likvidovány, ani bourány, ale nová výstavba na ně plynule navazovala. Spolu s městem započala výstavba kostelů, ale také areálů klášterů. Staré město stále zůstávalo hlavním městem království a aby bylo reprezentativní, tak z něj byli přesunuta hlučná a zapáchající řemesla do Nového Města. Novoměštští obyvatelé si postavily v letech 1377 – 1413 vlastní radnici, ze které proběhla první pražská defenestrace a byla zahájena tímto krokem v roce 1419 husitská revoluce. Zdejší husitské radikály vedl mnich Jan Želivský a prosadil zde sjednocení Pražských měst, které ale trvalo jen v letech 1421 – 1424.

Sjednocení skončilo v důsledku sporů o majetek, který byl zabaven nepřátelům kalicha. Spory nabývali až nakonec dne 6. května 1434 bylo Nové Město dobyto vojskem Starého Města a panské jednoty. Při tomto dobytí byly zničeny privilegia Nového města. Od té doby se stalo Nové Město v postavení druhého města pražského. Král Vladislav II. dovolil v roce 1478 rozparcelovat Židovskou zahradu, což byl nejstarší známí židovský hřbitov na území Prahy. Pražská města se opět sjednotila v roce 1518, ale již v roce 1528 to zrušil král Ferdinand I. Habsburský, který se bál velké moci Prahy a s tím spojeným prosazováním svých zájmů. I tak se ale Nové Město vzepřelo a díky tomu v roce 1547, kdy selhal protihabsburský odboj, jej zasáhly četné konfiskace a ztráta privilegií. Z dohledu královských hejtmanů se Nové Město vymanilo v roce 1619, ale již v roce 1620 jej díky druhému povstání stihli tvrdé tresty a v roce 1621 bylo na staroměstském popravišti popraveno pět předních novoměstských měšťanů.

Následně na konci třicetileté války se Praha spolu s Novým městem bránila v roce 1648 švédským vojákům a ubránila novoměstské gotické opevnění, i když stála proti přesile. Opevnění ale bylo značně poškozeno, a tak jej doplnilo barokní opevnění z let 1654 – 1721. V období baroka pak Nové Město změnilo definitivně svou tvář. Dopomohl tomu také dekret císaře Josefa II. ze dne 12. února 1748, kdy bylo Nové Město spojeno s dalšími třemi pražskými městy v jednotné hlavní město. Poté v Novém Městě, jelikož většina obyvatelstva byla českého původu, začaly první snahy českých obrozenců. Již v roce 1786 zde zahájilo svou činnost české divadlo Bouda. Následovala obrovská přestavba v průběhu 19. století, kdy zanikla většina středověké zástavby tohoto města. V této době také zahájila svůj provoz koňská tramvaj, která byla následně nahrazena elektrickou. V této podobě se město zachovalo až do současnosti. Bohužel na konci 2. světové války v roce 1945 zasáhlo zdejší nové město bombardování americkým letectvem, a tak mnoho budov bylo poškozeno a několik jich bylo zničeno. Na místě zničených budov pak vyrostli stavby nové jako například palác Lucerna, Bílá labuť a Tančící dům.

Zdroj: http://www.starapraha.cz/historie-praha-nove-mesto.php

Dojmy: Tato čtvrť není až tak zajímavá, ale i zde se najde mnoho zajímavých věcí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_7112
IMG_7335
Bitva_u_Prahy_(J._Scheiwl)
IMG_4881
IMG_7916
IMG_7291
IMG_7539
IMG_6737
IMG_6470
IMG_7685
IMG_7786
IMG_4906
IMG_7003
IMG_6902
IMG_6585
Deymův_palác_zepředu
IMG_7449
IMG_7456
IMG_7471
IMG_7463
IMG_7430
IMG_7436
IMG_4809
IMG_7381
IMG_7609
IMG_4929
IMG_7234
IMG_7230
IMG_7110
IMG_7076
IMG_7086
IMG_6605
IMG_6569
IMG_6448
IMG_7015
IMG_7008
IMG_6541
IMG_7030
IMG_7616
IMG_7625
IMG_7022
IMG_7550
IMG_7395
IMG_6647
IMG_6789
IMG_7375
IMG_7239
IMG_6847
GkwGgy
IMG_7583
IMG_7681
IMG_7330
IMG_6490
IMG_7225
Praha_Nove_Mesto_Spalena_41
IMG_7122
IMG_7657
IMG_6878
IMG_7269
IMG_7795
IMG_7672
IMG_6549
IMG_6535
IMG_6480
IMG_7261
IMG_6554
IMG_7268
IMG_6517
IMG_6950
IMG_7418
IMG_7556
IMG_7909
IMG_6933
IMG_7893
IMG_4895
IMG_7140
IMG_7740
IMG_6860
IMG_7948
IMG_7544
IMG_6853
IMG_7632
IMG_7212
IMG_6654
IMG_6637
IMG_7084
IMG_7082
IMG_7115
IMG_7038
IMG_6916
WP_20140419_055
IMG_7667
Kaple_Božího_hrobu_Zderaz_010
91608.900
KiDGTC
IMG_7781
35896
IMG_6726
IMG_7206
IMG_7318
IMG_7691
IMG_7845
IMG_7771
IMG_6736
IMG_6687
IMG_7610
IMG_7714
IMG_7373
IMG_7490
IMG_4861
IMG_7823
IMG_4831
IMG_4909
IMG_4892
IMG_6991
IMG_6462
Emauzy_Kosma_a_Damián_jih3
IMG_6776
IMG_7401
IMG_6491
IMG_7891
IMG_4826
IMG_7563
IMG_6830
IMG_7058
IMG_7800
Palác_Lannův_(Nové_Město),_Praha_1,_Hybernská_11,_Nové_Město
IMG_6613
IMG_7220
IMG_6599
IMG_7776
IMG_4927
IMG_7869
IMG_6842
IMG_4808
IMG_7188
IMG_6575
WP_20150305_007
IMG_0445
IMG_8962
IMG_6824
IMG_4924
WP_20140628_002
IMG_6810
IMG_4858
IMG_6872
IMG_7178
IMG_6561
Nové_Město_Aventin_ext2
IMG_6782
IMG_7096
IMG_7183
IMG_6836
IMG_6796
IMG_7533
IMG_4916
IMG_6496
IMG_6896
IMG_6818
IMG_7389
IMG_6994
IMG_1764
IMG_4818
IMG_4903
IMG_7526
Karlov-Karel_IV-kaplička
IMG_4919
IMG_4846
IMG_4904
IMG_8948
IMG_6897
IMG_7191
IMG_7072
IMG_4849
WP_20130807_035
IMG_4932
IMG_6434
IMG_7941
IMG_7861
crrGZ2
IMG_6865
IMG_7482
IMG_7477
IMG_7638
IMG_7838
IMG_7136
IMG_7155
IMG_6707
IMG_6713
IMG_7162
Spálená,_Jan_Nepomucký
IMG_7603
IMG_7149
IMG_7342
IMG_6510
IMG_7052
IMG_7504
IMG_7104
IMG_6621
IMG_4815
IMG_4816
WP_20140127_004
IMG_6746
IMG_7857
IMG_6804
IMG_7253
IMG_7088
IMG_6910
IMG_6756
IMG_7810
IMG_7574
KostelSvStepanaZvonice