logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město palác Archa palác Československé obchodní banky

Nové město - Palác Aventin

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Palác Aventin (Nakladatelství Aventinum, či též Zedwitzovský palác) je barokní palác v Purkyňově ulici na Novém Městě v Praze. Původně zde stával středověký gotický dům s historií sahající až do 15. století v bezprostřední blízkosti bývalého židovského hřbitova. Dům ve své historii prošel renesanční, barokní i klasicistní přestavbou. Barokní přestavba proběhla v roce 1701, kdy vznikla současná palácová budova, která byla následně v roce 1730 barokně přestavěna. Z roku 1707 je písemný záznam o nadzemní části středověkého obestavěného dvora postavené Karlem Arnoštem von Bissinger a v roce 1803 proběhla celková klasicistní přestavba podle návrhu architekta Ignáce Palliardiho. Roku 1814 se již prameny zmiňují o dobře stavěném dvoupatrovém domě: v podzemí byl sklep a v přízemí byl pokoj pro domovníka, vozovna a stáj pro dva koně, panská kuchyň, kůlna. V prvním patře bylo šest pokojů a dvě pracovny, ve druhém patře pak pěti mansardových pokoji. Snad i půlkruhový altán (zvaný kaple či glorieta), je zřejmě jeho dílem. V roce 1894 bylo přistavěno neobarokní levé křídlo podle plánů stavitele Josefa Sakařem. V roce 1911 se dům stal majetkem JUDr. Zikmunda, který jej upravil na kanceláře propojené pavlačí. Mezi světovými válkami pak v domě sídlilo nakladatelství Aventinum. Součástí paláce byla i výstavní síň Aventinská mansarda, jež hostila řadu osobností české umělecké avantgardy. V letech 1919 – 1921 se tento palác dočkal dalších úprav, které provedl stavitel Bohdan Bečka. V 80. letech 20. století v paláci sídlilo středisko Slovenské kultury v Praze. V roce 1989 se majitelem domu stal Vladimír Malínský, kdy dům prošel několika dalšími menšími úpravami. V letech 2006–2007 byl palác rekonstruován a modernizován, při zachování původní barokního prostorového rozvržení i řady gotických prvků.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-15471733

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Aventin

Zdroj fotografií: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pal%C3%A1c_Aventin

Dojmy: Zajímavý palác, který jsem bohužel nevyfotografoval.

Mapa

Fotografie

×