logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Nové město Sweerts-Sporckův palác Tančící dům

Nové Město - Šitkovská vodárenská věž

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Tuto vodárenskou věž nechal postavit v letech 1588 – 1591 radní Nového Města Karel Mělnický. Tato věž spolu s vodárnou měla pohon osmi dřevěných kol a dle listiny z roku 1610 je uváděno, že zásobovala vodou tři čtvrtiny nového města. Nedaleko věže pak bydlel mlynář jménem Jan Šítka, podle kterého pak věž získala své jméno. Jako vodárenská věž tato věž fungovala až do roku 1881, kdy byla nahrazena novým vodojemem na Karlově. Následně byla tato stará vodárna v letech 1882 – 1883 zrekonstruována a dál sloužila až do roku 1913. V letech 1995 – 1996 byli sanovány základy věže a následně v letech 2005 – 2008 byla provedena její celková rekonstrukce.

Zdroj: http://stovezata.praha.eu/sitkovska-vodarenska-vez.html

Dojmy: Velmi zajímavá věž, škoda že se nedá dostat dovnitř.

Mapa

Fotografie

×