logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Nové město kostel sv. Cyrila a Metoděje kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce

Nové Město - kostel sv. Ignáce z Loyoly

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Tento kostel začal být budován v roce 1665 podle projektu Carla Luraga, kterého do prahy pozvali Jezuité, ve slohu vrcholného baroka. Výstavba ale pokračovala pomalu, a tak za Carla bylo vybudováno jen obvodové zdivo. V roce 1671 převzal tuto výstavbu Martin Reiner, za kterého byli dokončeny klenby a do průčelí kostela postavená socha sv. Ignáce z roku 1671. Následně byl kostel dále budován a byla pořizována výzdoba. Již v roce 1678 byl kostel vysvěcen a následně v letech 1686 – 1688 probíhala výstavba kruchty a věže, kterou vedl Pavel Ignác Bayer, který vyzdobil v letech 1697 – 1699 průčelí tohoto kostela. Autorem soch byl pravděpodobně Antonio Soldatti, který tvořil vnitřní štukovou výzdobu. Dominantou interiéru je obraz přijetí a oslavu sv. Ignáce v nebi z roku 1688 od Jana Jiřího Heinsche. Z původního vybavení se toho moc nedochovalo, a tak většina současného vybavení pochází z 2. poloviny 18. století. Tento kostel se dochoval v téměř nezměněné podobě, a tak je nejlepším představitelem vrcholu ranného baroka v Čechách.

Zdroj: http://www.kostelignac.cz/index.php?page=11

Dojmy: Obrovský kostel s nádherně zdobeným interiérem. Vřele doporučuji návštěvu.

Mapa

Fotografie

×