logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město Kapitulní mlýn kaple sv. Barbory

Nové město - Kaple Božího hrobu

Informace

Navštíveno: nenavštíveno

Historie: Tato barokní kaple blya vystavěna pravděpodobně podle plánů architekta Jeana Baptisti Santiniho v roce 1715 jako součást tehdejšího kláštra křižovníků strážců Božího hrobu. Kaple přežila jako jedna z mála demolici tohoto kláštera v roce 1905. V témže roce pak bylo kapli upraveno průčelí a tímto krokem získala svou definitivní současnou podobu.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kaple-boziho-hrobu-16187805

Zdroj fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_k%C5%99i%C5%BEovn%C3%ADk%C5%AF_str%C3%A1%C5%BEc%C5%AF_Bo%C5%BE%C3%ADho_hrobu_(Zderaz)

Dojmy: Krásná kaple, kterou jsem bohužel nenafotil.

https://pamatkovykatalog.cz/kaple-boziho-hrobu-16187805

Mapa

Fotografie

×