logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město Jindřižská věž Kaple Božího hrobu

Nové město - Kapitulní mlýn

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Kapitulní mlýn (Botičský, Fabiánovský, Podskalský, Vyšehradský) je bývalý vodní mlýn v Praze, který stál na potoce Botič v lokalitě Výtoň. Mlýniště bylo v místech Výtoně na Botiči již na konci 12. století, vodní mlýn je zde doložen roku 1310, kdy se jednalo o gotickou stavbu. Ve 14. století jej zakoupila vyšehradská kapitula. V průběhu času mlýn prodělal nejdříve renesanční a následně barokní přestavbu. Roku 1723 zakoupil mlýn od Pizingera mlynář Václav Růžička, dosavadní mlynář v Horní Krči. Po jeho smrti kolem roku 1748 se mlynářem stal jeho zeť Jan Stárek, který mlýn provozoval do roku 1776 současně se synem Janem; ten se poté oženil na Podhájský mlýn ve Veleni. Mlýn ukončil činnost v 70. letech 19. století, mlýnská strouha byla zavezena a budova prodána a přestavěna ve 3. čtvrtině 19. století na neorenesanční činžovní dům. Jedná se o dvoupatrovou zděnou stavbu, která má v sobě skryté původní zdivo mlýna.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapituln%C3%AD_ml%C3%BDn

Zdroj: https://www.vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/1050-boticsky-kapitulni-vysehradsky-fabianovky-mlyn

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/vodni-mlyn-18390670

Dojmy: Krásná stavba, která na první pohled nepřiznává, že se jedná o původní mlýn.

Mapa

Fotografie

×