logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město dům čp. 263/2 dům čp. 672/1

Nové město - dům čp. 270.6

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Původně se na tomto místě nacházela budova klášterní školy kláštera křižovníků strážců Božího Hrobu, která byla vystavěna v barokním slohu někdy na počátku 18. století. V roce 1784 byl tento klášter zrušen a budova školy byla prodána. V roce 1844 byla tato budova školy zbořena a na jejím místě byla vystavěna roku 1845 současná klasicistní stavba podle plánů pro mě neznámého autora. V roce 1880 byl dům upraven tím, že byly přistavěny ohradní zdi a pavlače. Dalších ale již drobných úprav se dům dočkal v roce 1912, 1930 a 1958. Tímto krokem získal dům svou současnou podobu jako dvoupatrová zděná obytná stavba.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/byvala-skola-klastera-16188151

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_k%C5%99i%C5%BEovn%C3%ADk%C5%AF_str%C3%A1%C5%BEc%C5%AF_Bo%C5%BE%C3%ADho_hrobu_(Zderaz)

Dojmy: Zajímavá klasicistní stavba, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×