logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město Schönkirchovský palác Sloup se sochou sv. Vojtěcha

Nové město - sloup s lucernou

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Tento barokní sloup byl vytvořen pravděpodobně v průběhu 17. či 18. století a zdobila jej nějaká socha. Ta byla v průběhu času snesena a v průběhu 19. století či na počátku 20. století byla nahrazena dodnes zachovanou lucernou.

Dojmy: Zajímavý sloup, o kterém jsem bohužel nenašel žádné informace, a tak toto jsou jen mé odhady.

Mapa

Fotografie

×