logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město fara fara

Nové město - fara

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Tato budova fary byla vystavěna spolu s farní školou v gotickém slohu. V průběhu času prodělal tento areál barokní a následně klasicistní přestavbu, které dali faře její současnou hmotu. V roce 1860 bylo přistavěno dvorní křídlo podle plánů architektů Josefa Maličkého a Josefa Liebla. Nakonec prodělal dům v roce 1868 historizující přestavbu podle plánů Josefa Maličkého, která dala faře její současnou podobu. Jedná se o dvě na sebe navazující patrové stavby s historizující fasádou a nikou, kde původně byla socha nějakého světce.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/fara-u-sv-michala-15470735

Dojmy: Zajímavá stavba, která je na nepravidelném půdorisu.

Mapa

Fotografie

×