logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město fara fara

Nové město - fara

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Tato budova fary byla vytavěna na počátku 14. století v gotickém slohu jako soušást sousedního kostela sv. Vojtěcha. Z téti etapy se zachovali převážně gotické sklepy. V průběhu 16. století byla fara upravována v renesančním slohu a z této etapy se dodnes zachovali dispozice západního křídla a stejně tak některé hřebínkové klenby v přízemí. Někdy před rokem 1768 prodělal fara barokní přestavbu, po které následovala další velká přestavba proběhla v roce 1786 podle plánů architekta Antonína Holetschka a malíře Jana Hoffmana. O sochařskou výzdobu fary se pak postarala dílna Ignáce Františka Platzera. Tímto krokem získala tato budova fary svou současnou malebnou podobu. Jedná se o patrovou barokní stavbu, se jednoduchou fasádou, která je krytá valbovou střechou.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/fara-18388765

Dojmy: Krásná barokní budova fary.

Mapa

Fotografie

×