logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město fara Farní škola u sv. Jindřicha

Nové město - fara

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Původně na tomto místě byla vystavěna gotická budova fary, ze které se dodnes zachoval pouze sklep. První písemná zmínka o této faře pochází z roku 1379. Během první defenestrace v roce 1419 táhl rozvášněný dav k této faře a oběsil zdejšího faráře z okna. Svůj gotický vzhled si fara zachovala až do poloviny 18. kdy prošla razantní přestavbou ve slohu vrcholného baroka. V roce 1879 byla fara v 1 pratře vyzdobena nástěnými malbami od K. Nácovského. Svou původní barokní podobu si pak fara zachovala až do současnosti jako patrová bohatě zděná stavba, která je krytá mansardovou střechou. V roce 1950 byla zdejší fara zrušena a budova započala sloužit jako ekonomické a obchodní oddělení velvislanectví Španělska.

Zdroj: https://encyklopedie.praha2.cz/stavba/1225-fara-u-sv-stepana

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/fara-u-sv-stepana-18396806

Dojmy:

Mapa

Fotografie

×