logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město Zemská porodnice u sv. Apolináře Zvonice

Nové město - zvonice

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Za kostelem sv. Vojtěcha se nachází samostatně stojící zděná hranolová zvonice v s barokní makovicí. Zvonice byla založena spolu s kostelem a hřbitovem někdy ve 13. století a během staletí prošla výraznými změnami. Zděné přízemí tehdejší gotické zvonice sloužilo jako márnice. Ve stěně směrem ke kostelu je patrný zazděný vstup do schodiště, které probíhalo v síle přes metr tlusté zdi a do doby Josefa II. se tudy chodilo na zvonici; dnešní schodiště neexistovalo, ani průraz skrze klenbu. Od počátku do 16. století měla zvonice jen přízemní část s dřevěným zvonovým patrem se třemi zvony. Umíráček je patrně starší dílo, které bylo roku 1611 přelito a je zde dodnes. Od počátku 17. století měla zvonice již vysokou kamennou část se dvěma okny ze stran a po jednom okně zepředu a zezadu, dřevěná konstrukce původní zvonice je dodnes vestavěná uvnitř a střecha byla dlátková bez lucerny. Pravděpodobně tak prošla renesanční přestavbou. Z barokní doby má zvonice lucernu, okna jsou ve spodní části zazděná, takže jsou nižší, a mají žaluzie. Bylo zrušeno vnitřní schodiště v síle stěny a zazděno. Když byl hřbitov za vlády Josefa II. zrušen, zanikla i funkce márnice, v přízemí byla probourána klenba do 1. patra a postaveno dřevěné schodiště. Těmito barokními přestavbami, která proběhli v 17. či 18. století získala tato zvonice svou současnou barokní podobu. Dodnes je zvonice funkční a zvoní se tu stále na ranní bohoslužbu vždy v neděli od 8:30 a pak na poledne od 12:00.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Vojt%C4%9Bcha_(Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto)

Dojmy: Krásná barokní zvonice, která je mnohem staršího původu.

Mapa

Fotografie

×