logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město Zemská banka zvonice

Nové město - Zemská porodnice u sv. Apolináře

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Zemská porodnice u svatého Apolináře (známá jako Porodnice U Apolináře) je zdravotnické zařízení a budova na pražském Novém Městě, v Apolinářské ulici. Slouží především jako porodnice, dále jako Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Narodí se zde přibližně 4500 dětí ročně. Stavbě předcházelo rozhodnutí místodržícího Království českého, Leopolda Lva hraběte z Thun-Hohenštejna z roku 1862 o výstavbě nového porodnického zařízení nedaleko místa, kde do té doby stávala starší veřejná porodnice z roku 1789. Ta fungovala ve starém barokním kanovnickém domě při kostele svatého Apolináře. Výstavba probíhala mezi roky 1865 až 1875. Autorem je český architekt a stavitel Josef Hlávka, který se ve svém návrhu řídil moderními lékařskými poznatky i plány významných soudobých evropských porodnic a tuto nemocnici včetně kaple sv. Kříže vystavěl v neogotickém slohu s fasádou z řezných cihel. V průběhu stavby Hlávka částečně ochrnul a stavbu do jejího zdárného konce řídil konzultačně ze svého zámku v Lužanech prostřednictvím stavitele Čeňka Gregora. Její originální název byl Královská česká zemská porodnice u svatého Apolináře. Jmenuje se podle blízkého kostelu svatého Apolináře. Zemská porodnice byla uvedena do provozu v roce 1875. Informace o prvním narozeném dítěti byla zveřejněna 28. dubna v Národních listech: Nová porodnice již odevzdána jest svému účelu. Předevčírem večer přijala prvého novorozence, holčičku. Matka její jest Barbora Koutná z Rožmitálu. V budově nemocnice se nacházel i nalezinec. Od té doby slouží budova nepřetržitě svému účelu a v jejích prostorách působily v různých organizačních uspořádáních vedle české porodnické kliniky i klinika německá a babicí (řízená porodními bábami). V budově pracovali významní představitelé českého i německého lékařství, například Jan Streng, Antonín Jan Jungmann, Gottfried Ritter von Rittershain, Karel Pawlík, Václav Rubeška a Josef Jerie. Dne 14. února 1945 byla při bombardování Prahy částečně zasažena i budova porodnice. V 50. letech 20. století byla zdejší kaple sv. Kříže uzavřena a začala sloužit jako skladiště. Od 90. let 20. století probíhá postupná přestavba interiérů celé kliniky, která při zachování historického vzhledu budovy přináší nové lékařské vybavení a zařízení. V roce 1997 byla kale zrekonstruována a byla zde odhalena socha Josefa Hlávky od akademického sochaře Josefa Mařatky. V roce 2020 se objevil návrh na rozšíření porodnice od české architektky Evy Jiřičné. Datum výstavby ale není jasné. Stavba je postavena v severoněmeckém novogotickém slohu z červených cihel a je tvořena šesti pavilony s jedenácti trakty a vnitřním atriem. Částí budovy je kaple sv. Kříže, umístěná nad vstupním vestibulem v prvním patře. Součástí objektu je také kaple svatého Kříže.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A1_porodnice_u_Apolin%C3%A1%C5%99e

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_u_Apolin%C3%A1%C5%99e

Zdroj: https://www.apolinar.cz/uvod/o-nas/historie-budovy/

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zemska-porodnice-u-sv-apolinare-15469158

Dojmy: Krásný a velmi netypický areál, kterému dominuje kaple sv. Kříže.

Mapa

Fotografie

×