logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město zvonice

Nové město - zvonice

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Zdejší zvonice byla vystavěna jako dřevěná krátce po dokončení kostela sv. Štěpána v 2. polovině 14. století. Do této zvonice byly umístěny celkem tři zvony a to zvon Štěpán z roku 1490, další zvon pocházel z roku 1516 a nejmladší zvon Lochmar je doložen v roce 1542. Následně mezi lety 1600 – 1604 byla dřevěná zvonice zbořena na na jejím místě byla vystavěna nová kamenná zvonice v pozdně gotickém slohu. Dalších změn se zvonice dočkala až v 19. století, kdy byl do zvonice umístěn nový neogotický vstupní portál. Během světových válek byly zrekvírovány dva ze tří zvonů, a tak se ve zvonice dodnes zachoval jen zvon Štěpán z roku 1490 od Novoměstského zvonaře Jiřího.

Zdroj: https://www.hrady.cz/zvonice-u-kostela-sv-stepana

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1na_(Praha)

Zdroj fotografie celé zvonice: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1na_(Praha)

Dojmy: Nádherná pozdně gotická zvonice, která i zachovala dodnes svůj původní vzhled.

Mapa

Fotografie

×