logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město dům u Zlaté Lodi dům u Zlatého Sloupu

Nové město - dům u Zlatého Kříže

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Dům na adrese Lodecká 4 na Praze 1 pochází z 12. století. V této době se zde nacházela kupecká osada u sv. Petra. Původně nesl název U dvou spasených duší, později se však z něj stal oblíbený pivovar U zlatého kříže, který byl hojně navštěvovaný, jak dokazují vykopávky ze studny v jižní části parcely. Tento dům byl velmi rozsáhlý a v roce 1725 prodělal dům barokní přestavby, kdy získal objekt mansardovou střechu. V roce 1803 pak prošel dům klasicistními úpravami, které dali tomuto domu jeho současný vzhled. V 19. století patřil dům majiteli Špačkovi, který budovu využíval jako stáje pro své koně a tyto stáje pak pronajímal C. K. Poště. V první polovině 19. století bydlel v tehdejším domě v Lodecké (dříve Mlýnská) Karel Hynek Mácha, údajně tu pobýval do svých 11 let. Dům prošel během své historie požáry a dalšími živelními katastrofami, kvůli čemuž byl přestavován. Původní domy na Petrském náměstí byly ve 30. letech 20. století zbourány a na jejich místě vznikly činžovní domy. Tento fakt se dotkl i tohoto domu, jehož většina areálu byla zbořena v roce 1932. Budova U zlatého kříže byla zbourána jen zčásti kvůli nedostatku financí, díky tomu se zachovalo dodnes zachované levé dvorní křídlo původní budovy, jež dnes nese název u Zlatého Kříže. Po znárodnění v poválečných letech byla v místě domu v Lodecké 4 vybudována v průběhu 70. let uhelná kotelna a truhlárna. Po roce 1989 dům zpět získali restituenti a ten pak odkoupila společnost Bunkr s.r.o., která z něj vytvořila sídlo rockového klubu. Na stejném místě v 90. letech vzniklo Radio 1 a vznikla zde také Linhartova nadace, domu se začalo říkat po revoluci Domeček. V letech 1998-2000 byl dům v Lodecké 4 rozsáhle rekonstruován. V přízemí vznikla po rekonstrukci galerie Originalart. Ve dvorním traktu zde od roku 2000 sídlila nyní již zaniklá Červená tabulka. V roce 2003 v prostorách galerie sídlila vinotéka Club de Vins. Dům má dnes podobu patrové zděné klasicistní stavby, která má dodnes zachovanou část vzhledu původní barokní stavby. Od roku 2008 tu návštěvníci najdou restauraci Grand Cru.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-u-zlateho-krize-18409572

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/U_zlat%C3%A9ho_k%C5%99%C3%AD%C5%BEe

Dojmy: Zajímavé stavení, které v sobě stále ukrývá původní barokní vzhled.

Mapa

Fotografie

×