logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město Vídeňská banka Wiehlův dům

Nové město - Vyšší dívčí škola v Praze

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Vyšší dívčí škola v Praze byla založena z podnětu emancipačních snah českých obrozenců kolem Vojty Náprstka a Marie Riegrové-Palacké a podle koncepce Viléma Gablera roku 1863 jako první veřejná městská pokračovací škola pro dívky v českých zemích. Předcházela ji tři založení: Spolek sv. Ludmily z roku 1844 a dvě soukromé dívčí školy, založené v 50. letech. Německou Höhere Töchterschule ve Vlašské ulici na Malé Straně vedla Jenny Kirschbaumová, vyučovaly se tam na 2 desítky předmětů v 5 odděleních. Izraelitská dívčí škola sídlila na Starém Městě v Celetné ulici č.1. Česká vyšší škola původně sídlila na Novém Městě ve školních prostorách bývalé piaristické koleje v Panské ulici, dále v Hopfenštokové (dnešní Navrátilově) ulici a koncem roku 1867 se přestěhovala do nové neorenesanční budovy čp. 683/II až 684/II na rohu Vodičkovy a Školské ulice, kterou projektoval Vojtěch Ignác Ullmann, alegorickými postavami a sgrafittem ji vyzdobil Josef Scheiwl. Ullmann jako první architekt v Praze uplatnil ve výzdobě fasády sgrafita, která později jako charakteristický prvek české neorenesance používal Antonín Wiehl. Školu navštěvovaly dívky po absolvování pěti ročníků školy obecné; od školního roku 1887–1888 byla otevřena také pětiletá přípravka. Zápisné stálo 2 zlaté a výuka se platila 5 zlatých měsíčně, bez výjimek[4]. Škola měla 6 ročníků, stejně jako tehdejší gymnázia. Vyučovacím jazykem byla čeština, od 1. ročníku se vyučovala také němčina, od 2. ročníku francouzština, v 5. a 6. ročníku byl výběr z dalších volitelných jazyků: ruského, polského a anglického. Vyučovaly se zde jak praktické ženské předměty (vaření, šití včetně šití na stroji, vyšívání, domácí hospodářství, zdravověda, péče o dítě), tak teoretické: římsko-katolické náboženství, počty, zeměpis, přírodopis, estetika, krasopis, zpěv, hra na klavír a kreslení. Nepovinným předmětem byl tělocvik, který sestával z cvičení prostných, pořadových, na nářadí a z kolektivních her. Dívčí škola se zde nacházela až do roku 1945, kdy ji nahradila základní škola, která zde sídlí pak do současnosti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_d%C3%ADv%C4%8D%C3%AD_%C5%A1kola_v_Praze

Dojmy: Krásná a bohatě zdobená budova, která slouží jako škola.

Mapa

Fotografie

×