logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město Dům U Řečických dům u Volavků

Nové město - dům u Stříbrného Melounu

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Původně na tomto místě stál středověký, dům, který byl již snad postaven v gotickém slohu. Dům v průběhu 2. čtvrtiny 18. století byl přestavěn v barokním slohu do své současné hmoty. Někdy na konci 18. století byla přistavěny k tomu dvě hospodářská stavení, která byla v roce 1818 přestavěna Karlem Polákem v klasicistním slohu na obytné účeli. V této době byla podle Karla Nováka i klasicistně upravena fasáda domu. Tímto krokem získal dům svou současnou vnější podobu. Posledních úprav se tento dům dočkal v rocec 1935. Jedná se o patrové zděné stavení, které je kryté valbovou střechou a dvěma barokními vykíři.

Zdroj: https://encyklopedie.praha2.cz/stavba/468-mestansky-dum-u-stribrneho-melounu-cp-457-ii

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-u-stribrneho-melounu-18394040

Dojmy: Krásný měšťanský dům, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

×