logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město Dům U Tunclů dům U Stříbrného melounu

Nové město - Dům U Řečických

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Původně se zde nacházel gotický dvůr, který byl ještě ve středověku rozparcelován. Právě na místě dvora byl vystavěn honosný patricijský gotický dům, který je prvně zmiňován v roce 1377. V této době nesl tento dům jméno u Jelena. Tento dům zakoupil roku 1400 Zderasský konvent a v roce 1557 jej zakoupil řezník Tomáš Vodička. Právě za tohoto muže proběhla první renesanční přestavba domu, která proběhla v roce 1560. Po velkém požáru v roce 1616 byl tento dům také zničen, a tak byl opět v témže roku obnoven opět v renesančním slohu. Tuto obnovu pak nechal provés majitel domu konšel Jindřich Řečický. V této době získal dům v podstatě svou současnou podobu včetně dvou štítů do ulice. Řečický byl po porážce stavů po bitvě na Bílé Hoře popraven na Staroměstském náměstí a tento dům mu byl zkonfiskován. Dům získal řád Jezuitů a ještě v roce 1654 je uváděn jako dům zádušní. V roce 1663 prodal tento dům řád Jezuitů Matouši Františkovi Chrostkovi z Angelberku. V roce 1738 zakoupil tento dům Martin Janeček, ale v roce 1784 tento dům opět vyhořel. Dům následně v témže roce prodělal raně klasicistní obnovu a byl navýšen o druhé patro. Další přestavby se tento dům dočkal mezi lety 1836 – 1838, kdy byl klasicistně upraven podle plánů Jana Ziky a tesaře J. Rohana. Další přestavby se dům dočkal v roce 1879, kterou provedl stavitel J. Voráček. Poslední velké úpravy se dům dočkal v roce 1891, kdy bylo upraveno novorenesančně průčelí domu. V roce 1921 byl dům upraven stavitelem Bonaventurou, který vytvořil výzdobu stropů a úpravu výkladce. Poslední úpravy se dům dočkal v roce 1927 architektem Františkem Veštřákem, kdy byl dům zpevněn a zbaven trhlin. Nakonec v roce 2011 proběhla obnovova střechy firmou p. Šenkára a následovala rekonstrukce celéhu domu.

Zdroj: https://urecickych.cz/?page_id=43

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-u-recickych-u-jelena-15397191

Dojmy: Krásný a bohatě zdobený měšťanský dům.

Mapa

Fotografie

×