logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město františkánský klášter s kostelem Panny Marie Sněžné Harrachovský palác

Nové město - gotické opevnění Nového Města

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Již po založení Nového Města Pražského bylo potřeba toto město opevnit, a tak císař Karel IV. již v roce 1348 nařídil výstavbu městského gotického opevnění s hlubokým příkopem. Základní kámen této hradby byl položen 26. března 1348, jak poznamenává kronikář Beneš z Veitmile: “velmi silné hradbě s branami a velmi vysokými věžemi od hradu Vyšehradu až na Poříč“. Výstavba hradeb postupovala velmi rychle, a tak byla již v roce 1350 výstavba ukončena. Městské opvnění mělo v té době 3,5 km na délku a hradby byly vysoké v průběhu 8 – 10 metrů opatřené kamennými zuby na obranu obránců města. Gotické opevnění se zachovalo až do konce třicetileté války, kdy od roku 1648 docházelo k postupnému baroknímu opevňování města. Toto barokní opevnění pak je uzpůsobeno k obraně proti střelbě z děl a kanónů. V této části hradeb se ale zdejší gotické opevnění zachovalo a bylo doplněno o předsunuté barokní opevnění. První vlaštovka v demolici hradeb byla v roce 1866, kdy bylo opuštěno od využívání hradeb z důvodu jejich nulového dopadu na Prusko-Rakouskou válku. V této době se tak hradby přestali využívat. Když bylo v roce 1875 vyhlášeno město Praha svobodným městem, tak bylo přistoupeno k postupné demolici hradeb, která byla ukončena na počátku 20. století. Tento úsek městského opevnění je pak největším zachovaným celkem původního gotického opevnění Nového Města. Svůj původní vzhled si pak v tomto úseku zachovali hradby až do současnosti, jen byli zbourány obrané věže.

Zdroj: http://www.praha-archeologicka.cz/p/193?tgo=42

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Opevn%C4%9Bn%C3%AD_Prahy#Hradby_Nov%C3%A9ho_M%C4%9Bsta

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zachované městské opevnění, které připomíná původní velkolepost Nového Města.

Mapa

Fotografie

×