logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Nové město Palác Žofín Petrská věž

Nové Město - památný Platan

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Park na Karlově náměstí vznikl v roce 1876 podle plánů Bedřicha Wünschera z roku 1870. V letech 1884 až 1885 byl park upraven podle plánů Františka Thomayera. Zdejší platan byl vysazen pravděpodobně v době před Thomayerovým působením. V roce 1975 byla při podniku Sady, lesy, zahradnictví vytvořena speciální skupina pod vedením RNDr. Boženy Gregorové CSc., jejímž cílem byl výzkum metod prodlužujících život stromů. Platan na Karlově náměstí byl jedním z prvních stromů, na který byly nové metody aplikovány. K záchranné rekonstrukci bylo přikročeno v roce 1985. Byly sejmuty kovové obruče a železné pruty, kterými byl do té doby strom zajištěn. Byly odstraněny odumřelé větve a mohutná spodní větev byla podepřena, aby se předešlo jejímu odlomení. Rozsáhlá otevřená kmenová dutina byla vyčištěna a dřevo ošetřeno penetračním nátěrem. V roce 2013 došlo k výměně podpěr spodní větve a kolem stromu bylo vybudováno oplocení. 7. října 1998 byl strom pro svůj vzrůst, vysoký věk, a jakožto dendrologicky cenný taxon vyhlášen jako památný. Dle měření z roku 2010 měl tento strom výšku 17 m obvod kmene u země 795 cm a stáří okolo 170 let.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Platan_javorolistý_na_Karlově_náměstí

Dojmy: Mohutný strom s táhlými větvemi vzbuzuje respekt a úctu, i když mnoho lidí jej ignoruje.

Mapa

Fotografie

×