logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město dům u Zlatého Slunce fara

Nové město - Dům U Zlatého srpu

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Původně se na tomto místě nacházeli dva středověké domy gotického původu. Tyto domy ale podlehli velkému požáru v roce 1616 a ještě v témže roce byly renesančně obnoveny. Během této renesanční přestavby byly tyto dva domy spojeny a zvýšeny o patro. Tento vzhled si dům ponechal až do roku 1841, kdy byl přestavován klasicistně podle plánů Jana Maxmilliána Huyera. Nakonec bylo průčelí domu upraveno v neobarokním slohu v roce 1890. Tímto krokem získal dům svou současnou podobu.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-u-zlateho-srpu-15448812

Dojmy: Krásný a bohatě zdobený dům.

Mapa

Fotografie

×