logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město dům u Zlatého Srpu fara

Nové město - fara

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Nejstarší písemná zmínka o zdejší zástavbě pochází z roku 1398, kdy získal pozemek se zahradou bratr Václav Klíčník od převora křižovníků. Postupně zde vyrostla středověká gotická zástavba. Někdy před rokem 1653 byla do tohoto středověkého domu přenesena fara, ale již v roce 1653 tato budova vyhořela. Mezi lety 1659 – 1663 byla budova fary přestavěna v barokním slohu. Již v roce 1680 fara opět vyhořela ale chvilku na to byla opět barokně obnovena. V roce 1844 byla původní budova fary klasicistně přestavěna, ale již 1893 byla tato budova zbořena. Na jejím místě byla vystavěna současná neorenesanční budova fary, jež byla vystavěna v roce 1894. Fara byla postavena podle projektu stavebního úřadu, který vypracoval stavitel Konstantin Mráček, fasádu pak navrhl významný český architekt 19. století Antonín Wiehl. Autorem návrhů sgrafit na fasádě je Celda Klouček a podle jeho návrhu je provedl Láďa Novák. Fara má podobu řadového dvoupatrového novorenesanční domu s pěti osami a je situovaný uprostřed domovního bloku s průčelím do Biskupské ulice. V prvním patře balkon nad vchodovými dveřmi v centrální ose domu. Fasáda domu je ukončená lunetovou římsou, jejíž lunety jsou zdobeny sgrafity. Atika i římsa jsou jasně odvozeny od Schwarzenberského paláce. Na fasádě průčelí je režné zdivo, sgrafitovaná omítka a prvky architektury z pískovce. V prvním patře zdobí režné zdivo medailon s letopočtem 1894. V přízemí jsou jako ozdobný prvek použity štíty se znakem Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou a znak Nového Města. Znak křížovníků připomíná, že "Nyní jest farářem farářem po Fr. Štolovském Josef Christ, kněz řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Novou faru v ulici Biskup. ul. č. 13 vystavěl arch. Ant. Wiehl; průčelí má výzdobu od C. Kloučka." V návrhu pouze vymezil plochu pro sgrafita a ozdobné prvky a jejich návrh zpracoval a sochař Celda Klouček, se kterým Wiehl v téže době spolupracoval na výzdobě Městské spořitelny pražské v Rytířské ulici Fasáda je členěna sgrafity v rozvilinovém vlysu pod 1. patrem. V sedmi lunetách jsou sgrafita s českými zemskými patrony. V lunetové římse jsou také značky autora sgrafit a Ládi Nováka, který je na fasádě provedl. Nad lunetovou římskou jsou ornamentální sgrafita proložená hesly VÍRA, NADĚJE, LÁSKA. Střechu zdobí tři malé štíty.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Fara_u_sv._Petra_v_Praze

Zdroj: https://svatypetr.webnode.cz/fara/

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/fara-18409519

Dojmy: Nádherný a bohatě zdobený dům, který slouží jako fara.

Mapa

Fotografie

×