logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město budova ministerstva spravedlnosti bysta Karolíny Světlé

Nové město - budova Zemského Nalezince

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Na konci 19. století již přestával dostačovat starý nalezinec, a tak bylo rozhodnuto zemským výborem v roce 1895 o výstavbě nového nalezince. Projektem byly pověřeni architekti Karel Stark a Čeněk Gregor, kteří navrhli současnou podobu nalezince v neorenesančním slohu. Celý areál byl vystavěn o velikosti čtyř pavilonů a vystavěn byl mezi lety 1896 – 1902. Tato instituce pak převážně sloužila jako sociální ústav určený pro poporodní péči, osamělé matky a děti do věku 6 let. V průběhu 2. světové války zabrala tento nalezinec německá lékařská fakulta pro své dětské kliniky a na konci 2. světové války byla tato budova ostřelována a poškozena. V roce 1953 se tento areál stal součástí fakulty Dětského lékařství. Jedná se o velmi rozsáhlý areál, jehož dominantou je dvoupatrová zděná stavba, která má velmi bohatě zdobenou fasádu a střechu zakončenou věží s hodinami.

Zdroj: https://encyklopedie.praha2.cz/stavba/1422-budova-zemskeho-nalezince

Dojmy: Krásná stavba, která byla postavěna pro potřeby lékařství.

Mapa

Fotografie

×