logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město budova ministerstva dopravy budova Zemského Nalezince

Nové město - budova ministerstva spravedlnosti

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Původně se na tomto místě nacházel gotický klášter sv. Bartoloměje, který založila Eliška Přemyslovna. Tento klášter zanikl v průběhu husitských válek, a tak na jeho místě byl v roce 1505 vystavěn středověký gotický špitál s kostelem sv. Bartoloměje v Podskalí. Tento špitál byl ale dle dekretu císaře Josefa II. roku 1784 zrušen a areál se stal domovem pro nemocné a choromyslné. V roce 1803 byl areál přeměněn na chudobinec pro zestárlé a chudé měšťany a měšťanky města Pražského. Celý areál byl nakonec v roce zbořen a na jeho místě byl vystavěn mezi lety 1882 – 1884 současný areál v neorenesančním slohu. Areál byl vystavěn jako městský chudobinec podle plánů architekta Josefa Srdínka. V době světových válek sloužil tento chudobinec jako polní lazaret armády, který byl zaměřen na amputace nohou. Po konci 2. světové války zde byl umístěn domov důchodců. V roce 1939 zde již pak začalo sídlit i ministerstvo spravedlnosti, které zde sídlí do současnosti. Areál přestal sloužit jako domov důchodců a v roce 1958 byla část tohoto areálu předána pro potřeby současného gymnázia Botičská. Areál je velmi rozsáhlá dvoupatrová stavba, která má velmi bohatě zdobenou neorenesanční fasádu. Připomínkou pradávné hostorie tohoto místa je pak pro veřejnost ukrytý náhrobník, který se nachází v zadní části areálu. Tento náhrobník pochází z roku 1719 a patří pánu Přibíkovi Františku Deymovi ze Střítěže, který byl císařským radou, zemským soudcem a hejtmanem Kouřimského kraje. Tento muž pak zemřel dne 30. kvetna 1719. Další zajímavostí je pak socha sv. Bartoloměje, která je barokního původu, ale není známo kým či kdy byla vytvořena. Pravděpodobně je pak to, že pochází z původního kostel sv. Bartoloměje, který byl zbořen.

Zdroj informací a fotografie sochy: https://justice.cz/web/msp/historie?clanek=historicke-zajimavosti-nahrobek-na-dvore-ministerstva-spravedlnos-1

Dojmy: Velmi impozantním a rozsáhlý areál, který zabírá většinu ulice.

Mapa

Fotografie

×