logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Nové město Pomník Otilie Sklenářové-Malé pomník sv. Václava

Nové město - pomník Praha svým vítězným synům

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Po asanaci bývalé vsi Podskalí vzniklo pod emuazkým klášterem velké náměstí, na kterém byl dne 28. října 1932 odhalen monumentální pomník československým legionářům, který byl pojmenován Praha svým vítězným synům. Tento pomník vytvořil sochař Josef Mařatka, kdy vytvořil 16 m vysoký obelisk, pod kterým je sedm legionářů jeden italský, dva ruští a čtyři francouzští. Těchto sedm mužů pak doplňuje žena, která drží prapor s lipovou ratolestí, tato žena pak symbolizuje prahu. Když začala 2. světová válka, tak pomník byl zničen, ale pan Oldřich Rieger ukryl schránku se zakládací listinou. V roce 1989 se objevovalo mnoho snach o obnovu tohoto velkolepého pomníku. Pomník byl nakonec podle dobové dokumentace znovu vytvořen a odhalen dne 28. října 1998.

Zdroj: http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=30044

Dojmy: Velmi vysoký pomník, kolem kterého stojí repliky různých legionářů a vojáků, kteří jsou tak detailně spracovaní, že připomínají živé.

Mapa

Fotografie

×