logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město Pomník Josefa Jungmanna pomník Praha svým vítězným synům

Nové město - Pomník Otilie Sklenářové-Malé

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Pomník Otilie Sklenářové-Malé z roku 1933 je v pražských Čelakovského sadech poblíž budovy Národního muzea. Autorem sochy z bílého mramoru je Ladislav Šaloun. Otilie Sklenářová-Malá patřila k předním herečkám Národního divadla a byla také oddanou vlastenkou. Po její smrti byl ustaven Spolek pro postavení pomníku Otilie Sklenářové-Malé, který získal potřebné finanční prostředky a oslovil sochaře Ladislava Šalouna, zda by se tohoto úkolu ujal. Místo pro pomník vybrala městská rada, protože poblíž, na rohu Žitné a Škrétovy ulice, stála dočasně letní dřevěná aréna tzv. Nového českého divadla, kde se hrálo od roku 1876 do doby dokončení stavby Národního divadla (1883) a Sklenářová zde slavila velké úspěchy. Herečka věnovala na stavbu Národního divadla honoráře ze svých 22 pohostinských představení. Pomník byl slavnostně odhalen 7. května 1933. Mramorový pomník Otilie Sklenářové-Malé stojí na travnaté ploše vpravo od historické budovy Národního muzea. Socha v nadživotní velikosti (280 cm) zachycuje herečku jako Hermionu ze Shakespearovy Zimní pohádky, zahalenou v dlouhém splývajícím plášti, s rukama zkříženýma na prsou. Levá ruka drží lipovou ratolest. V nízkém žulovém soklu je vpředu vytesán nápis: OTILIE SKLENÁŘOVÁ-MALÁ, vzadu: GENIOVI ČESKÉHO DRAMATICKÉHO UMĚNÍ / VLASTENCE VZORNÉ. Vpravo je signatura LAD. ŠALOUN.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_Otilie_Sklen%C3%A1%C5%99ov%C3%A9-Mal%C3%A9

Dojmy: Jednoduchý pomník, který připomíná pro mě neznámou herečku Národního divadla.

Mapa

Fotografie

×