logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město Desfourský palác Dietrichsteinský palác

Nové město - Deymovský palác

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Deymovský palác, Deymův palác nebo také dům Čabelických ze Soutic či Schwarzenberský dům je raně klasicistní budova na adrese Voršilská č. 130/8 a 130/10, na rohu ulic Voršilské a Ostrovní na Novém Městě, Praha 1. Po roce 1702 František Ferdinand hrabě Berchtold z Uherčic započal se sjednocováním tří gotických domů ze 14. století, které stávaly na místě současného raně klasicistního paláce a dodnes se po nich zachovali sklepení. Sjednocování dokončil až další vlastník, Václav Ignác hrabě Deym ze Stříteže po roce 1721. Pozdějšími majiteli byli například též Malovcové z Malovic a také Kinští. V roce 1800 palác koupil Josef hrabě Vratislav z Mitrovic a nechal jej před rokem 1821 zcela přestavět podle návrhu Ignáce Palliardiho. V této době, přesněji řečeno v roce 1801 byly přistavěny k paláci konírny. Palác pak zdědila jeho dcera Josefina (1802–1881), manželka Karla II. ze Schwarzenbergu. Palác již nebyl využíván k bydlení, byl pronajímán a v roce 1928 zde byla zřízena pošta. V roce 1948 byl palác znárodněn a poté sloužil k diplomatickým účelům (v budově č. 130/10 sídlilo v letech 1948 až 1967 izraelské vyslanectví v Československu), později tam sídlila např. Správa kulturních zařízení. Po roce 1989 byl vrácen Karlu Schwarzenbergovi. Sídlí tu např. Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Jednopatrový palác stojí na nepravidelném půdorysu a vnitroblok je rozdělen křídlem na dvě nádvoří. Kolem roku 1840 byl k paláci přistavěn ještě samostatný patrový klasicistní dům (Ostrovní ulice č. 129/13). V horní části paláce nad štíty ve Voršilské ulici jsou umístěny tři moderní plastiky – sochy žen od Davida Černého.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/deymuv-palac-15471226

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Deymovsk%C3%BD_pal%C3%A1c

Zdroj fotografie bez lešení: https://cs.wikipedia.org/wiki/Deymovsk%C3%BD_pal%C3%A1c

Dojmy: Velmi krásný palác, kde jsem jej nemohl moc pro rekonstrukci vyfotit.

Mapa

Fotografie

×