logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město pomník Benedikta Roezla pomník císaře Karla IV.

Nové město - pomník Boženy Němcové

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Pomník Boženy Němcové je umístěn na travanté ploše proti paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. Společnost Boženy Němcové vypsala veřejnou soutěž na návrh kamenného pomníku při příležitosti 120. výročí narození spisovatelky roku 1940. Božena Němcová byla význačná Česká spisovatelka narozená 4. února 1820 ve Vídni a zemřela 21. ledna 1862 v Praze. Pomník původně měl být umístěn v Seminářské zahradě na Petříně a později byl určen pro zahradu Kinských. V porotě pro posouzení návrhů byli: předsedkyně Společnosti A. M. Tilschová, zástupce radnice hl. m. Prahy, členové výtvarného odboru Benda, Matějček, Wirth, Roškotová, Urbanová, sochaři Kafka, Šaloun, malíř Švabinský a architekt Gočár. Žádný z uchazečů neuspěl a roku 1941 byla vypsána nová soutěž, ale opět nebyl přijat žádný ze tří návrhů. Poslední soutěž se uskutečnila až po roce 1948 a v ní zvítězil návrh sochaře Karla Pokorného a architekta Jaroslava Fragnera. Podle svědectví Jana Koblasy se jednalo o v pořadí několikátou variantu sochy, kterou profesor Pokorný vytvořil. Pojetí dřívějších návrhů se postupně měnilo od alegorie Jitro – Proti větru – Zrazená – až po konečný návrh - Božena Němcová bojující, kde je spisovatelka interpretovaná podle ideologizující představy Julia Fučíka. Konečná varianta sochy plně vyhověla požadavkům režimu poloviny 50. let. Pomník byl pak vytvořen jako bronzová socha v roce 1955. Bronzová socha v lehce nadživotní velikosti zpodobuje Boženu Němcovou jako prostovlasou mladou ženu. Je zachycena v pohybu, s nakročenou levou nohou, rozevlátými dlouhými šaty a vyšívaným šátkem přehozeným přes záda. Spisovatelka drží v levé ruce knihu a v pravé ruce před sebou kytici květin. Pomník byl umístěn na Žofín, kde se pozdější spisovatelka roku 1843 zúčastnila svého prvního plesu a seznámila se zde s básníkem Nebeským.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_Bo%C5%BEeny_N%C4%9Bmcov%C3%A9_(Praha)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/pomnik-bozeny-nemcove-15439174

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1

Dojmy: Velmi zajímavě pojetý pomník, který zdobí Žofínský ostrov.

Mapa

Fotografie

×